Uudised

Vallavolikogu 14.09.2016 istungilt

14.09.2016

Põlva Vallavolikogu istung toimus kolmapäeval, 14. septembril 2016 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Istungist võttis osa 20 volikogu liiget.

Volikogu valis Põlva vallavolikogu esindajaks Vabariigi Presidendi valimiskogusse Anne Noogi. Volikogu esindajaks Põlva Kooli hoolekogusse valiti Andres Vijar ja Põlva Gümnaasiumi hoolekogusse Kuldar Leis.

 

Volikogu andis loa rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks Mammaste Tervisespordikeskuse suusaradade valmistamiseks ja talviseks hoolduseks vastavalt lumeoludele.Uueks hanke perioodiks on planeeritud  01.12.2016 – 30.04.2017.

 

Volikogu kehtestas sporditoetuste andmise korra uue redaktsiooni. Võrreldes senikehtinud korraga on olulisimad muudatused:

• taotlus esitatakse üks kord aastas 1. märtsiks (varasemalt kaks  korda  aastas)

• otsus  toetuse  andmise  või  selle  andmata  jätmise  kohta  tehakse ühe  kuu  jooksul  arvates

nõuetekohase taotluse esitamisest,  leping tuleb tagastada kahe nädala jooksul alates allkirjastamisest ja toetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul alates allkirjastamisest.

• liikmete nimekirjade seis fikseeritakse toetuse andmise aasta 1. jaanuari seisuga:

• noorte sporditoetust antakse pearaha põhimõttel järgmiselt: 1) koolis mittekäivad 6–7-aastased lapsed; 2) 7–13-aastased lapsed ja noored; 3) 14–19-aastased lapsed ja noored

 

Võeti vastu õpilaste transpordi korraldamise ja sõidusoodustuse andmise kord, millega tagatakse Põlva valla õpilastele koolikohustuse täitmiseks võimalus kasutada tasuta koolibussi või ühistransporti, välja arvatud maakonna bussiliini nr 20.

 

Volikogu otsustas toetada loa andmist osaühingule Külmsoo ALATALU kinnistu ja LEPA kinnistu omandamiseks.

 

Volikogu otsustas astuda mittetulundusühingu Põlvamaa  Patrioot liikmeks ning toetada seeläbi MTÜ eesmärkide elluviimisel Põlva valla ettevõtjaid.

 

Volikogu esimees Kuldar Leis andis ülevaate haldusreformi seisust Põlvamaal.

 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 12. oktoobril 2016 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

Põlva Vallavalitsus

799 9494

 

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee