Uudised

Tänaseks on selgunud omavalitsused, kes soovivad jätkata Põlva vallaga ühinemisläbirääkimisi

29.09.2016

Ühinemisläbirääkimisi jätkavad Ahja vald, Laheda vald, Mooste vald, Põlva vald ja Vastse-Kuuste vald.

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek toimub 11.10.2016. Komisjoni ootab ees väga kiire ja töörohke aeg, et kokku  leppida  haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustuva kohaliku omavalitsuse üksuse nimes, sümboolikas, prioriteetses investeeringutes ja muus, mille osas ei ole senini läbirääkimisi peetud või kokkuleppeni jõutud.

 

Ühinemislepingu projekt suunatakse avalikule väljapanekule eeldatavasti novembrikuu kolmel esimesel nädalal. Avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid. Ühinemislepingu avalikustamisest teavitatakse avalikkust.

 

Ühinemislepingu avalik väljapanek korraldatakse kõikides ühinevates omavalitsustes üheaegselt.

 

Informatsioon ühinemisläbirääkimiste kohta sh komisjonide koosolekute protokollid on avaldatud siin.

 

 

Info:

Eliko Saks

vallasekretär

ühinemise koordinaator

+372 514 7690

+372 799 9472

eliko.saks@polva.ee

 

 

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee