Uudised

Põlva Vallavalitsus otsib ehitusspetsialisti

30.09.2016

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud konkursi ehitusspetsialisti ametikohale, kandideerimisdokumente oodatakse 14. oktoobriks.

Ehitusspetsialisti tööülesanneteks on:

 • teehoiutööde ehitusjärelevalve teostamine
 • välistehnorajatiste ehitusjärelevalve teostamine
 • hoonete ehitusjärelevalve teostamine
 • ehitusalane nõustamine
 • töövaldkonda puudutavate õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamine ning esitamine vallavalitsusele ja vallavolikogule

 

Nõuded kandidaadile:

 • ehitusalane kõrgharidus (soovitavalt tsiviilehitus, tee-ehitus, üldehitus)
 • projekteerimise ja planeerimisega seotud terminoloogia, jooniste ja projektide lugemisoskus
 • planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku ning jt valdkonnaga seotud seaduste tundmine
 • tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide ja piirangute tundmine
 • oskus töötada arvutis (MS Word, Excel) ja tööks vajalikes registrites, erialaste arvutiprogrammide (CAD, MicroStation) kasutamise oskus
 • ametialase sõnavara valdamine, eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil
 • koostöövalmidus, otsustus- ja vastutusvõime
 • hea suhtlemisoskus, kohusetunne, korrektsus, viisakus ja tasakaalukus

 

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses
 • eelnev töökogemus ehitusvaldkonnas

 

Palk: kokkuleppel

 

Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

 

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 14.10.2016 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

Lisainfo:

abivallavanem Martti Rõigas, mob +372 5304 1508 või 

ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Tiivi Parts mob +372 520 1969.

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee