Uudised

Volikogu 12.10.2016 istungilt

12.10.2016

Põlva Vallavolikogu istung toimus kolmapäeval, 12. oktoobril 2016 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 20 vallavolikogu liiget.

Seoses Erakooliseaduse muudatustega pole alates 2017. a jaanuarist kohalikel omavalitsustel enam kohustust toetada erakoole. Põlva Vallavolikogu otsustas toetada eraüldhariduskoole 2017. aastal tegevuskulude tasumisel 25% ulatuses Põlva valla munitsipaalüldhariduskoolide 2016. aasta õppekoha tegevuskulu keskmisest maksumusest proportsionaalselt selles koolis  õppivate Põlva valla õpilaste arvuga.

 

Kehtestati maakonna bussiliinil nr 20 sõidusoodustust saavate isikute ring ning sõidusoodustuse taotlemise korraldus.

 

Võeti vastu muudetud Põlva valla külade arengutoetuse andmise kord, kus on toetuse taotlemist muudetud lihtsamaks.

 

Põlva valla 2016. aasta kolmanda lisaeelarvega suurendati valla tulusid ja kulusid 171 517

euro võrra. Valla eelarve tulud ja kulud suurenevad mitmesuguste projektitoetuste  ja sihtfinantseerimiste arvel. 

 

Kehtestati Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021. Põlva Vallavalitsus avalikustas arengukava ja eelarvestrateegia projektid 2.-16. septembrini 2016 Põlva  valla  kodulehel. Avaliku väljapaneku jooksul laekus kirjalikke ettepanekuid ühelt  aadressilt. Ettepanekute arutamiseks korraldati 19. septembril 2016 avalik arutelu. Ettepanekuid ei toetanud ei vallavalitsus ega vallavolikogu ning eelarvestrateegia kehtestati eelnõus esitatud kujul.

 

Volikogu esimees Kuldar Leis esitas ülevaate haldusreformi hetkeseisust. Põlva vallal jätkuvad läbirääkimised ühinemiseks Ahja, Vastse-Kuuste, Mooste ja Laheda vallaga. Hetkel on läbirääkimistel arutlusobjektideks ühinemislepingu projekt ja ühinemistoimingute ajakava. Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 14. oktoobril 2016.

 

Veriora valla Viira ja Soohara külade elanikud on pöördunud Põlva Vallavolikogu poole ettepanekuga valla piiride muutmiseks, mille eesmärgiks on anda 2017. aasta haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus mõlemad külad üle Veriora valla koosseisust Põlva valla koosseisu. Volikogu otsustas teha Veriora Vallavolikogule ettepaneku piiride muutmise menetluse algatamiseks.

 

Vallavanem Georg Pelisaar ja abivallavanem Janika Usin vastasid jooksvatele küsimustele.

 

Järgmine, erakorraline vallavolikogu istung toimub 27. oktoobril 2016.

 

Teate koostas:

Annely Eesmaa

teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee