Uudised

Johannes Käisi nimelise preemia saab Hele Aia Põlva Koolist

25.10.2016

Johannes Käisi Selts ja Peri Põllumajanduslik OÜ tunnustab igal aastal üht pedagoogi Põlva maakonnast ning üht pedagoogi Eesti Vabariigist. Johannes Käisi nimeline preemia määratakse koolis või haridusorganeis töötavale pedagoogile, kes väärib tunnustust oma praktilise tegevusega, on silma paistnud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamise ja propageerimisega või oma töökogemuste tutvustamisega. Preemiat antakse alates 1985.a.

 

2016. a tunnustati Käisi nimelise preemiaga Põlva maakonnast Põlva Kooli pedagoogi HELE AIAt. Teda esitas laureaadiks endiste õpilaste nimel Marilill Suvi.

 

Marilill Suvi kirjutab taotluses: Õpetamise juures peab ta väga oluliseks uudsete, huvitavate ja mitmekesiste õppemeetodite kasutamist, õpilastega head läbisaamist ja õpitava sidumist praktilise eluga. Õpetaja Hele soov on õppida koos oma õpilastega ja seda on ta alati rõhutanud ning praktilise tegevusega tõestanud. Õpetaja Hele oskab suurepäraselt õpetamise käigus tekitada õpilastes huvi õpitavaga süvendatult edasi tegelema ning saadud teadmisi ja kogemusi ühiselt jagama. See toimib, kui  õpilastele antakse  võimalikult tihti valikuid koduste loominguliste ülesannete lahendamiseks või tegelemiseks koolis erinevates õpikeskustes. Õpetaja Hele suudab oskuslkult lõimida erinevaid valdkondi ja siduda õpitavat elulähedusega. Ainealaselt kasutab õpetaja Hele õpetamise mitmeksistamiseks mitmeid uudseid ja põnevaid e-õppekeskkondi. Väga oluliseks peab õpetaja Hele koduloo tundmist ja omakultuuri. Õpetaja Hele on oma õpilasi õpetanud loodust tundma ja hoidma, väga paljude tarkusteni oleme jõudnud ise uurides ja katsetades.

 

Johannes Käisi nimeline preemia antakse Hele Aiale üle Johannes Käisi Seltsi, Peri Põllumajandusliku OÜ ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 27.10.2016.a.

 

Aina Alunurm

Johannes Käisi Seltsi juhatuse esimees

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee