Uudised

Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valdade ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek

31.10.2016

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek toimub 1.-23.11.2016.

Ühinemislepingu projekt

Ühinemislepingu lisad:

Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta

Lisa 2. Valla kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3. Prioriteetsete investeeringute loetelu

Lisa 4. Põlva valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 5. Ahja valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 6. Laheda valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 7. Mooste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 8. Vastse-Kuuste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

 

Ettepanekud ja vastuväited ühinemislepingu projekti kohta saab esitada 1.23. november 2016.

 

Ettepanek/vastuväide tuleb sõnastada võimalikult täpselt ning võimalusel viidata konkreetsele ühinemislepingu punktile, mille kohta ettepanek/vastuväite esitatakse.

 

Ettepanekule/vastuväitele tuleb lisada selle esitaja nimi ja kontaktandmed (aadress, e-posti aadress). Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjonil on õigus jätta anonüümsed ettepanekud menetlemata.

 

Ettepanek/vastuväide esitada kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna asjaomasele omavalitsusüksusele:

 • Põlva Vallavalitsusele (Kesk 15, Põlva vald 63308)
 • Ahja Vallavalitsusele (Illimari 6, Ahja vald 63710)
 • Laheda Vallavalitsusele (Tilsi küla, Laheda vald 63012)
 • Mooste Vallavalitsusele (Säässaare küla, Mooste vald 64612)
 • Vastse-Kuuste Vallavalitsusele (Vastse-Kuuste alevik, Vastse-Kuuste vald 63601)

 

Ühinemisleping avalikustatakse Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste Vallavalitsuses, valdade veebilehtedel ning ühinemispiirkonna raamatukogudes.

 

Ahja vallas

 • Ahja Raamatukogu (E,T 9–17; N 10–18; R 9–15)

Laheda vallas

 • Lahe Raamatukogu (E–N 11–17; R 9–15
 • Tilsi Raamatukogu (E–N 11–17; R 9–15)

Mooste vallas

 • Mooste Raamatukogu (E, K, N, R 10–12, 13–17; T 12–17)
 • Kauksi Raamatukogu (T 9–17; K 9–19; N 9–18)
 • Rasina Raamatukogu (E, N 9–14)

Põlva vallas

 • Põlva Keskraamatukogu (E–R 10–18; L 10–16)
 • Himmaste haruraamatukogu (E, K 11–18; T, N, R 10–18)
 • Kiuma haruraamatukogu (T, K, N 10–16)
 • Peri haruraamatukogu (E, K 10–18; T, N, R 10–17)
 • Taevaskoja haruraamatukogu (E, K 10–17:30; T 10–15; N 10–18)
 • Vanaküla haruraamatukogu (E, T, K, N 11–18; P 12–16)

Vastse-Kuuste vallas

 • Vastse-Kuuste Raamatukogu (E, T, N 10–13 ja 14–18; K, R 13–20)
 • Kiidjärve Raamatukogu (E–N, P 11–17)

 

Ühinemislepingu avaliku väljapaneku ajal korraldatakse ühinemislepingu projekti tutvustamiseks rahvakoosolekud:

 • 09.11.2016 kell 18.00 Vastse-Kuuste Kultuurimajas (Vastse-Kuuste alevik, Vastse-Kuuste vald)
 • 10.11.2016 kell 18.00 Ahja Kultuurimajas (Illimari 6, Ahja alevik, Ahja vald)
 • 16.11.2016 kell 18.00 Mooste Kultuurimajas (Lasteaia tee 3 Mooste alevik, Mooste vald)
 • 17.11.2016 kell 18.00 Laheda Sotsiaalkeskuses (Tilsi küla, Laheda vald)
 • 22.11.2016 kell 18.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses (Kesk 15, Põlva linn, Põlva vald)

 

Täiendav info:

Eliko Saks

vallasekretär

ühinemise koordinaator

+372 514 7690

+372 799 9472

eliko.saks@polva.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee