Uudised

Põlva keskväljaku detailplaneeringu vastuvõtmine ja suunamine avalikule väljapanekule

17.11.2016

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 16.11.2016.a korraldusega nr 2-3/669 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva keskväljaku detailplaneeringu.

Planeeringuala, suurusega ligikaudu 3,5 ha, asetseb Põlva linna keskmes. Detailplaneeringuga kavandatakse keskväljaku rajamist koos seda ümbritsevate hoonete ja lähiümbruse tänavatega. Detailplaneeringu eesmärgiks on kruntide moodustamine, ehitusõiguse, hoonestusala ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeringualale ulatuva allika ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tõttu on aja kokkuhoiu huvides jagatud planeering kahte etappi.

Detailplaneeringu  I etapi avalik väljapanek toimub 05.12.2016 – 18.12.2016.a. Detailplaneeringu II etapi avalik väljapanek toimub 05.12.2016 – 03.01.2017.a. Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda vallavalitsuse hoones, aadressil Võru tn 1 Põlva (II korrus). Digitaalselt on detailplaneering aadressil: http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/80.

 

Detailplaneeringu I etapi kohta esitada arvamused Põlva Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Kesk tn 15 Põlva või e-posti teel info@polva.ee hiljemalt 18.12.2016.a. II etapi kohta esitada arvamused samadel aadressidel hiljemalt 03.01.2017.

Lisainfo:
Priit Paalo
Põlva Vallavalitsus
Arhitekt
+372 799 9491

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee