Uudised

Juhtkomisjon asub arutama ühinemislepingu projekti ja selle lisade kohta esitatud ettepanekuid

29.11.2016

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek toimus 1.-23.11.2016. Avalikustamise käigus toimus viis rahvakoosolekut, kus tutvustati ühinemisprotsessi käiku ning ühinemislepingu projekti. Ühinemislepingu avaliku väljapaneku kestel esitati kaheksa ettepanekut ühinemislepingu projekti ja selle lisade kohta.

Reedel, 02.12.2016 algusega kell 10.00 koguneb ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon, et arutada ja võtta seisukoht Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu projekti avaliku väljapaneku käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete kohta.

 

Koosolekust võtab osa omavalitsusüksuste ühinemise konsultant Kersten Kattai.

 

Informatsioon ühinemisläbirääkimiste kohta sh komisjonide koosolekute protokollid on avaldatud siin.

 

Info:

Eliko Saks

vallasekretär

ühinemise koordinaator

+372 514 7690

+372 799 9472

eliko.saks@polva.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee