Uudised

Detailplaneeringu avalikustamine: Jaama 61

01.12.2016

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 30.11.2016.a korraldusega nr 2-3/699 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas asuva Jaama tn 61 detailplaneeringu.

Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 1,5 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaast ärimaaks ning krundile ehitusõiguse andmine tankla ja/või muude ärihoonete rajamiseks, juurdepääsuteede lahendamine, normidekohase parkimise ja liikluse organiseerimine, arhitektuur-ehituslike tingimuste määramine, tehnovõrkudega varustamise lahendamine ning vajalike haljastuslike, heakorra ja keskkonnakaitseliste põhimõtete seadmine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.12.2016 – 02.01.2017.a. Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda vallavalitsuse hoones, aadressil Võru tn 1 Põlva (II korrus). Digitaalselt on detailplaneering aadressil: http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/75. Detailplaneeringu kohta esitada arvamused Põlva Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Kesk tn 15 Põlva või e-posti teel info@polva.ee hiljemalt 02.01.2017.a.

Info:
Priit Paalo
Põlva Vallavalitsus
Arhitekt
+372 799 9491
 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee