Uudised

Ootame tunnustuste kandidaate

19.12.2016

Ootame kandidaate tunnustustele Aukodanik, Aasta tegu 2016 ja kultuuripreemia. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31. detsember 2016. Kirjalikke ettepanekuid koos põhjendusega võib esitada igaüks e-posti teel aadressil info@polva.ee või tuua Põlva Vallavalitsuse kantseleisse Kesk 15, Põlva.

Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis on positiivselt mõjutanud Põlva valla arengut ja tuntust. Esitatav taotlus peab sisaldama aukodaniku kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta, teenete kirjeldust ja põhjendust.

 

Tunnustusega "Aasta tegu" väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul.

 

Kultuuripreemia antakse Põlva vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri- või spordivaldkonnas. Kandidaate saab esitada kahes valdkonnas:
 1) kultuurivaldkonnas kultuuri-, hariduse-, teaduse- või loomingu alal;
 2) spordivaldkonnas spordi-, tervisedenduse või sportlike eluviiside propageerimise alal.

 

Tunnustuste andmise ja preemia suurused otsustab Põlva Vallavolikogu.

Tunnustused antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud vastuvõtul 23. veebruaril 2017.

 

 

 

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee