Uudised

Põlva valla teehoiukava aastateks 2017-2021 projekti avalikustamine

05.01.2017

Põlva Vallavalitsus kiitis oma 4. jaanuari istungil heaks "Põlva valla teehoiukava aastateks 2017–2021" projekti ning suunas selle avalikule väljapanekule 6.-23. jaanuarini 2017 valla kodulehel.

Avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada teehoiukavasse kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Põlva vallavalitsus, Kesk 15, 63308 Põlva.

 

Esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub 31. jaanuaril 2017 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses, aadressil Kesk tn 15.

 

Põlva valla teehoiukava aastateks 2017-2021

Põlva valla teede ja tänavate investeeringute kava 2017-2021

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee