Uudised

Lasteaia PIHLAPUU logo ideekonkurss

13.01.2017

Alates 1. jaanuarist 2017 kannab Mammaste Lasteaed nimetust Põlva Lasteaed Pihlapuu. Seoses sellega kuulutame välja lasteaia logo ideekonkursi.

 

1. Konkursi eesmärk:

 

Konkursi eesmärk on kujundada Põlva Lasteaed Pihlapuu logo ehk tunnusmärk, mis on kaasaegne ja pilkupüüdev ning kannab asutuse väärtuseid. Logo peab saama kasutada asutuse dokumentidel, trükistel, meenetel ja sisekujunduses.

 

2. Konkursi tingimused:

2.1. Konkursi korraldajaks on Põlva Lasteaed Pihlapuu.

2.1. Konkurss toimub eesti keeles.

2.1. Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda kõik huvilised, kellel on toredaid ideid. Konkursil osaleja võib esitada mitu ideekavandit.

2.5. Konkursil osaleja kannab vastutust selle eest, et konkursile esitatud töö on esitaja originaallooming ja töö autoriõigused ei kuulu kolmandale isikule.

 

3. Tingimused logo ideekavandile

3.1. Logo peab seonduma lasteaia nimetuse ja väärtustega.

3.2. Logo täisversiooni puhul kasutatakse koos kujutist ja teksti „Põlva Lasteaed Pihlapuu“.

3.3. Kujutis logol on selge ja üheselt mõistetav. Kavandile lisada eraldi lehel või failina legend/selgitus kasutatud kujundi(te) kohta.

3.4.Logokiri peaks olema selgesti loetav. Selgituses on toodud välja logo kirjastiil.

3.5. Logo on kasutatav vähendatud ja suurendatud kujul.

3.6. Logo on kasutatav trükistel ja veebis.

3.7. Logo on esitatud nii must-valge kui värvilisena (Pantone värvid).

3.8. Värvilise logo puhul on kasutatud maksimaalselt 5 värvi ning lisatud Pantone värvide koodid.

3.9. Logo on esitatud .pdf formaadis.

 

4. Ideekavandite valik

4.1. Valiku teeb komisjon, mis koosneb Põlva Lasteaed Pihlapuu töötajatest, hoolekogu liikmetest ja Põlva valla esindajast.

4.2. Ideekonkursi osalenud kavandid koos autorite nimedega avalikustatakse hiljemalt 23.02.2017 Lasteaed Pihlapuu kodulehel.

 

5. Konkursi auhind

5.1.Konkursi võitjat premeeritakse au ja kuulsuse ning esemelise auhinnaga.

 

6. Konkursi tulemuste elluviimine.

6.1  Autoriõigus logo kavandile loetakse loovutatuks konkursi esemelise auhinna kättesaamisel.

6.2 Lasteaed Pihlapuul on ideekavandi realiseerimise käigus õigus teha vajadusel logo ideekavandis muudatusi koostöös ideekavandi autoriga.

 

7. Ideekavandite esitamine

71. Ideekavandite esitamise tähtaeg on 13.02.2017. Pärast tähtaega esitatud ideekavandid ei osale konkursil.

7.2. Ideekavandid tuleb saata aadressil info.pihlapuu@gmail.com, e-kirja teemaks märkida “logokonkurss”. Kavandile lisada esitaja kontaktandmed (nimi, e-post, telefon).

 

Põlva lasteaed Pihlapuu

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee