Uudised

Koolid saavad ettevõtlusõppe edendamiseks taotleda toetust

16.01.2017

Innovest on võimalik taotleda toetust ettevõtlusõppe praktilisemaks ja mitmekülgsemaks muutmiseks. Projektide raames võib näiteks kooli noori juhendama kutsuda ettevõtjaid, läbi viia praktilisi õpitubasid, ettevõtlusõppe huviringe ning korraldada uudseid ettevõtlikkusega seotud kooliväliseid tegevusi.

2016. aastal käivitus üle-eestiline haridusprogramm Ettevõtlik Kool, mis on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Nii võrgustikuga liitunud kui teised koolid saavad Innove kaudu taotleda toetust ettevõtlusõppe edendamiseks oma koolides, et seeläbi paraneks koostöö kogukonna, ettevõtjate ja koolide vahel.

 

Põlvamaalt liitus 2016. aastal programmiga kuus kooli: Mikitamäe Kool, Mooste Põhikool, Kanepi Gümnaasium, Saverna Põhikool, Vastse-Kuuste Kool ja Värska Gümnaasium. 2017. aastal on liitumas ka Tilsi Põhikool. Kõik nimetatud koolid on läbinud programmi koolitused – koolitatud on 108 õpetajat seitsmest koolist.

Möödunud kolmapäeval, 11. jaanuaril toimus Ettevõtliku Kooli baaskoolitus Tilsi Põhikoolis, kus positiivse üllatusena võttis koolitusest osa kogu koolipere, lisaks õpetajatele ka bussijuht ja kokad. Ka teised Põlvamaa koolid on oodatud sama innukalt Ettevõtlike Koolide võrgustikuga liituma! Rohkem infot leiab: www.evkool.ee

 

Selleks, et ettevõtlikule koolile omaseid tegevusi paremini ellu viia on Innovest võimalik taotleda toetust ettevõtlusõppe praktilisemaks ja mitmekülgsemaks muutmiseks. Projektide raames võib näiteks kooli noori juhendama kutsuda ettevõtjaid, läbi viia praktilisi õpitubasid, ettevõtlusõppe huviringe ning korraldada uudseid ettevõtlikkusega seotud kooliväliseid tegevusi. Taotlusvoorus jagatakse projektide vahel 180 000 eurot ning taotlusi saab Innovesse esitada kuni 10. märtsini. Infopäevad toimuvad 20. jaanuaril Tallinnas ja 23. jaanuaril Tartus. Lisainfo ja registreerimine: http://www.innove.ee/struktuuritoetused/ettevotlus

 

Põlvamaal koordineerib „Ettevõtliku kooli“ võrgustiku tegevust SA Põlvamaa Arenduskeskus. Maakondliku võrgustiku tegevusi toetatakse Euroopa Liidu meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“. Üle-eestilise võrgustiku tegevustes osalemist toetatakse programmist „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“.

 

Lisainfo:
Diana Plakso
Ettevõtluskonsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 799 8938  / 527 5899
E-post: diana.plakso@polvamaa.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee