Uudised

Detailplaneeringu kehtestamine

25.01.2017

Põlva Vallavalitsus teatab, et Põlva Vallavolikogu 18.01.2017 otsusega nr. 1-3/1 kehtestati Põlva keskväljaku detailplaneeringu I etapp Põlva linnas Põlva vallas.

Detailplaneeringuga kavandatakse keskväljaku rajamist koos seda ümbritsevate hoonete ja lähiümbruse tänavatega. Detailplaneeringu eesmärgiks on kruntide moodustamine, ehitusõiguse, hoonestusala ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine ja liikluskorralduse lahendamine.
Planeeringualale ulatuva allika ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tõttu on aja kokkuhoiu eesmärgil jagatud planeering kahte etappi. Planeeringu I etapp on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Planeeringu materjalid on digitaalselt kättesaadavad: http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/80.

 

Lisainfo:

Priit Paalo
Põlva Vallavalitsus
Arhitekt

+372 799 9491

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee