Uudised

Volikogu istung 08.02.2017

08.02.2017

Põlva Vallavolikogu istung toimus kolmapäeval, 8. veebruaril 2017 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 19 volikogu liiget.

 

Istungi alguses andis ülevaate Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põlva Püha Neitsi Maarja Koguduse tööst ja vastas küsimustele koguduse õpetaja Toomas Nigola.

 

Asustusjaotuse muutmine

Volikogu kiitis heaks ja otsustas taotleda Taevaskoja ja Mammaste külade ning Holvandi küla ja Vanaküla piiride muutmist ning suunata need avalikule väljapanekule. 

Volikogu otsuste eelnõud asustusjaotuse muutmise kohta koos nõuetekohaste dokumentidega avalikustatakse ajavahemikul  01.03.2017–15.03.2017 Põlva  valla  veebilehel ja Põlva Vallavalitsuse  ehitus- ja planeeringuosakonnas. Kõigil asjaomastel  territooriumiosadel elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus ajavahemikul  01.03.2017–15.03.2017 esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste.

 

Eelarve ja teehoiukava

Volikogu võttis vastu Põlva valla 2017. aasta eelarve kogumahus 16 340 000 eurot ja Põlva valla teehoiukava aastateks 2017–2021.

 

Tunnustusavaldused

Volikogu otsustas ka Põlva valla tunnustusavalduste saajad. Põlva valla aukodanikuks valiti lõõtsapealinna ja telekonkursi Rahvalõõts eestvedaja Heino Tartes. Tunnustus Aasta tegu otsustati anda Peetri Puit OÜle Arcwoodi uue tootmishoone rajamise eest. Põlva valla kultuuripreemia kultuuri vallas pälvis Põlva Muusikakooli keelpilliorkester ning kultuuripreemia spordi- ja tervisedenduse vallas pälvis Maarika Morel. Tunnustused antakse üle 23. veebruaril 2017.

 

Annely Eesmaa

Põlva Vallavalitsus

teabespetsialist

799 9494

 

 

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee