Uudised

Põlva Vallavalitsus korraldab konkursi Põlva Spordikooli direktori ametikoha täitmiseks

15.02.2017

Põlva Spordikooli direktori peamised ülesanded on tagada Põlva Spordikooli tulemuslik tegevus haridusasutusena ja kaasaegseid sportimisvõimalusi pakkuva spordiehitiste kompleksina ning juhtida asutuse arendustegevust koostöös erinevate huvigruppidega.

Direktori ametikohale kandideerijal on kõrgharidus ja juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas. Kasuks tuleb varasem töökogemus/tegevus spordivaldkonnas.

 

Edukas kandidaat on:

- vastutustundlik, korrektne ja täpne

- väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega

- ettevõtlik ja innovatiivne

- õpi- ja otsustusvõimeline

- valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt

- tulemuslikult töötanud eelnevatel ametikohtadel

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks

2. elulookirjeldus

3. haridust tõendavate dokumentide koopiad, muude nõuete täitmise kohta tuleb dokumentide koopiad esitada konkursikomisjoni nõudmisel

4. visioon (kuni 3600 tähemärki) spordikooli juhtimisest, majandamisest ja töökorraldusest

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 03.03.2017 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee.

 

Lisainfo:

Aigi Tiks

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 

+372 528 1613

aigi.tiks@polva.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee