Uudised

Sporditoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2017

16.02.2017

Sporditoetust saavad taotleda eraõiguslikud spordiklubid, kes vastavad sporditoetuse andmise korras nõutud tingimustele.

Toetusliikideks on:

1. Noortespordi toetus eraõiguslikele spordiklubidele noorte/laste aastaringseks tegevustoetuseks
2. Andekate noorsportlaste toetus
3. Täiskasvanute ja võistkondade sporditoetus
Käesolevast aastast on noortespordi toetamisel mõned muudatused. Sporditoetust antakse pearaha põhimõttel kolmes vanuserühmas 1) koolis mittekäivad 6-7-aastased lapsed; 2) 7-13-aastased lapsed ja noored; 3) 14-19-aastased lapsed ja noored.
Toetust antakse spordiklubile, mille alad ei kuulu Põlva Spordikoolis tegutsevate spordialade hulka.
Täpsemad toetuste tingimused ja taotluste vormid asuvad Põlva valla kodulehel http://www.polva.ee/sport-toetused

 

Lisainfo:
Eve Sokk
kultuurispetsialist
514 7682; 799 9489

eve.sokk@polva.ee

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee