Uudised

Detailplaneeringu avalikustamine: Mammaste küla, Tartu mnt 6

01.03.2017

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 22.02.2017. a korraldusega nr 2-3/104 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mammaste külas asuva Tartu mnt 6 ja selle lähiala detailplaneeringu.
 

Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 14 000 m2. Planeeringu eesmärk on püstitada katastriüksusele Tartu mnt 6 kokku neli hoonet, sealhulgas kauplus-büroohoone. Territooriumile on kavas rajada piirdeaed. Tehnovõrkudega varustatus on olemas, lisaks kavandatakse liitumist gaasitrassiga. Juurdepääs planeeritavale alale on Põlva-Reola tugimaanteelt läbi katastriüksuse Tartu mnt 4. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.03.2017 – 03.04.2017.a. Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda vallavalitsuse hoones, aadressil Võru tn 1 Põlva (II korrus). Digitaalselt on detailplaneering aadressil: http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/82. Detailplaneeringu kohta esitada arvamused Põlva Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Kesk tn 15 Põlva või e-posti teel info@polva.ee hiljemalt 03.04.2017.a.

Info:

Priit Paalo
Põlva Vallavalitsus
Arhitekt
799 9491

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee