Uudised

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor on avatud

02.03.2017

Kuni 3. aprillini on avatud Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor. Programmist saab taotleda toetusi kahest meetmest: kogukonna areng ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine. Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot. Programmi infopäev toimub 16. märtsil kell 13 Põlva Maavalitsuses.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mida pole asutanud või milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 3. aprilli kella 16.30-ks Põlva Maavalitsusele. Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on üleval maavalitsuse kodulehel ja aadressil http://kysk.ee/kop.

  

Maavalitsuse regionaalarengu ja programmide peaspetsialist Aivo Ülper rõhutab, et rahastust saavad eelkõige projektid, mille mõju kogukonnale on lai ning mis kaasavad tegevusse võimalikult suure sihtgrupi. „Oluline on ka jätkusuutlikkus. Ühekordne üritus, mis iga aasta vajab samasugust toetust, ei ole KOP-i mõistes jätkusuutlik. Samamoodi ei ole seda investeering, mis paari aasta pärast vajab uut toetust selle hooldamiseks/parandamiseks." Eduka projektitaotluse esitamiseks soovitab Ülper eelkõige korralikult uurida programmdokumenti, millest ka hindamiskomisjon oma otsustes lähtub. Samuti saab alati nõu küsida Põlvamaa Arenduskeskuse konsultantidelt.

 

Programmi ja toetuse taotlemise tingimusi tutvustav teabepäev toimub Põlva Maavalitsuses (Kesk 20, III korrus) 16. märtsil algusega kell 13.00. Teabepäev on tasuta ja kestab kuni 3 tundi. Lisaks kohaliku omaalgatuse programmile antakse teabepäeval ülevaade ka kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlikust toetusvoorust. Teabepäeval osalemisest teatada tel 799 8911 või aadressil aivo.ylper@polva.maavalitsus.ee hiljemalt 14. märtsi lõunaks.

 

KOP-i eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. KOP-ist toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnateenuste arendamist.

 

Allikas: www.polva.maavalitsus.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee