Uudised

Juhtkomisjon arutas Vabariigi Valitsuse ettepanekut Põlva valla ja Kanepi valla sundliitmise kohta

05.03.2017

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon arutas 02.03.2017 Rahandusministeeriumi poolt esitatud Vabariigi Valitsuse ettepanekut. 15.02.2017 esitas Rahandusministeerium arvamuse avaldamiseks haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 kohase Vabariigi Valitsuse ettepaneku ehk Vabariigi Valitsuse määruse "Ahja valla, Kanepi valla, Kõlleste valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla, Valgjärve valla ja Vastse-Kuuste vallaosas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõu.

 

Määruse eelnõu seletuskiri.

Ettepanek esitati Põlva ühinemispiirkonna kohalikele omavalitsuste volikogudele (Ahja, Laheda, Mooste, Põlva, Vastse-Kuuste) ja Kanepi ühinemispiirkonna kohalikele omavalitsuste volikogudele (Kanepi, Kõlleste, Valgjärve).

 

Kõikide omavalitsuste osas, kes ei vastanud 01.01.2017 seisuga rahvastikuregistri andmetel omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile, algatas Vabariigi Valitsus ühendamise mõne teise omavalitsusega kriteeriumi (ehk vähemalt 5000 elanikuga omavalitsus) täitmiseks.

 

Kuna volikogude algatatud ühinemiste etapis ühinevate Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemisel elanike arv jääb alla kriteeriumi, siis algatas Vabariigi Valitsus haldusreformi eesmärgi ja kriteeriumi täitmiseks Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühendamise samuti volikogude algatusel ühinemist taotlenud Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste vallaga.

 

Eelnõuga, mille kohta tuleb esitada volikogu arvamus, moodustatakse Vabariigi Valitsuse algatusel Ahja valla, Kanepi valla, Kõlleste valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla, Valgjärve valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel Põlva maakonna koosseisus uus vald nimega haldusüksus nimega Põlva vald (kogupindala 1230,57 km2, rahvaarv 19 367).

 

Juhtkomisjon otsustas mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse ettepanekuga moodustada Ahja valla, Kanepi valla, Kõlleste valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla, Valgjärve valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus vald nimega Põlva vald ning valmistada ette vastavasisuline volikogu otsuse eelnõu.

 

 

Eliko Saks

vallasekretär

ühinemise koordinaator

+372 514 7690

+372 799 9472

eliko.saks@polva.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee