Uudised

Detailplaneeringu kehtestamine: Põlva keskväljaku II etapp

13.03.2017

Põlva Vallavolikogu 08.03.2017 otsusega nr. 1-3/7 kehtestati Põlva keskväljaku detailplaneeringu II etapp.

Detailplaneeringuga kavandatakse keskväljaku rajamist koos seda ümbritsevate hoonete ja lähiümbruse tänavatega. Detailplaneeringu eesmärgiks on kruntide moodustamine, ehitusõiguse, hoonestusala ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine ja liikluskorralduse lahendamine.

 

Planeeringualale ulatuva allika ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tõttu on aja kokkuhoiu eesmärgil jagatud planeeringu kehtestamine kahte etappi. Detailplaneeringu II etapp sisaldas planeeringalale ulatuva allika ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekut ning Põlva Vallavalitsus taotles ehituskeeluvööndi vähendamist Keskkonnaametilt. Keskkonnaamet esitas 02.02.2017 oma seisukoha, mille kohaselt ehituskeeluvööndi vähendamine ei ole vajalik ning andis loodukaitseseaduse § 38 lõike 4 punkt 11 alusel nõusoleku kehtestada Põlva keskväljaku detailplaneeringu II etapp ehituskeeluvööndi vähendamise menetlust läbi viimata. Sellest tulenevalt on Põlva keskväljaku detailplaneeringu II etapp kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

 

Planeering on digitaalselt kättesaadav: http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/80.

 

Info:

Priit Paalo

Põlva Vallavalitsus

arhitekt

799 9491; 5347 1669

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee