Uudised

Detailplaneeringu kehtestamine: Tartu mnt 6, Mammaste

06.04.2017

Põlva Vallavalitsuse 05.04.2017 korraldusega nr 2-3/187 kehtestati Põlva vallas Mammaste külas asuva Tartu mnt 6 ja selle lähiala detailplaneering.

Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 14 000 m2. Planeeringu eesmärk on püstitada katastriüksusele Tartu mnt 6 kokku neli hoonet, sealhulgas kauplus-büroohoone. Territooriumile on kavas rajada piirdeaed. Tehnovõrkudega varustatus on olemas, lisaks kavandatakse liitumist gaasitrassiga. Juurdepääs planeeritavale alale on Põlva-Reola tugimaanteelt läbi katastriüksuse Tartu mnt 4. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

 

Digitaalselt on detailplaneeringu materjalid leitavad:

http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/82

 

Info:

Priit Paalo

Põlva Vallavalitsus

arhitekt

799 9491

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee