Uudised

Alates 1. augustist 2017 hakkab Põlva vallas kehtima uus jäätmeveo hinnakiri

08.05.2017

Anname teada, et Põlva vallas hakkab alates 1. augustist  2017 kehtima uus hinnakiri segaolmejäätmete veoks.

Põlva Vallavalitsuse 05.04.2017 korraldusega nr 2-3/185 "Jäätmeveo teenustasu muutmise taotluse osaline rahuldamine" nõustus Põlva Vallavalitsus segaolmejäätmete konteinerite tühjendushinna muutmisega 5% hankelepingus kokkulepitud teenustasust.

 

Eesti Keskkonnateenused AS esitas 31.01.2017 Põlva Vallavalitsusele taotluse suurendada Põlva valla jäätmeveo piirkonnas segaolmejäätmete käitlemise teenustasusid 19-25 % võrra. Segaolmejäätmete käitlemise teenustasude suurendamise vajadust põhjendati seoses jäätmete käitluskulu kasvuga ning kütuseaktsiisi kallinemisega.

 

Põlva valla jäätmehoolduseeskirja § 28 lõike 4 alusel on vedajal õigus taotleda teenustasu hindade muutmist mitte sagedamini kui üks kord kalendriaastas kuni 5% hankelepingus kokkulepitud teenustasust peale ühe aasta möödumist hankelepingu sõlmimisest juhul, kui pärast hankelepingu sõlmimist esinevad objektiivsed asjaolud (nt kütuse hinna muutus), mis mõjutavad märkimisväärselt jäätmete veo- ja/või käitluskulusid.

 

Uus hinnakiri

 

Info:

Maris Plado

Põlva Vallavalitsus

keskkonnaspetsilasit

799 9486

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee