Uudised

Põlvas tõusevad lasteaia õpetajate palgad alates 1. septembrist 2017

30.06.2017

Põlva vallavolikogu kehtestas oma 29. juuni istungil koolieelse lasteasutuse ja huvikooli täistööajaga töötajate töötasu uued alammäärad.

Lasteaiaõpetajatel on 2017. aasta 1. septembrist palga alammäär vähemalt 840 eurot, so 80% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast; 2018. aasta 1. jaanuarist vähemalt 85%, mis on arvestusliku prognoosi kohaselt 940 eurot ja 2019. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooniga lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

 

Huvikooli töötajate töötasude alammäärad muutuvad alates 2018. aasta 1. jaanuarist.

Põlva Muusikakooli ja Põlva Kunstikooli õpetaja töötasu alammääraks kehtestati kõrgharidusega õpetajal 890 eurot ja kõrgharidusest madalama haridustasemega õpetajal 840 eurot.

Põlva Spordikooli treeneri töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on treeneril 890 eurot; vanemtreeneril 960 eurot ja meistertreeneril 1050 eurot.

 

Riik on planeerinud 2017-2021 riigieelarves kohalikule omavalitsusele lasteaiaõpetajate palgatõusuks toetust 61 miljonit eurot. Omavalitsused võivad vajadusel toetust kasutada ka tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks või tugiteenuste kättesaadavuse parandamiseks.

 

Janika Usin

Põlva Vallavalitsus

Abivallavanem

799 9479

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee