Uudised

Selgunud on hajaasustuse programmist toetuse saajad

27.07.2017

Põlva Vallavalitsus otsustas 26.07.2017 korraldusega nr 2-3/366 "Hajaasustuse programmi toetuse taotluste rahuldamine ja rahuldamata jätmine" rahuldada 13 taotlust.


Toetatud projektide maksumus kokku on 83 061,68 eurot, millest valla- ja riigipoolne toetus kokku on 49 735,81 eurot (sh 27 220,02 eurot Põlva valla eelarvest).

2017. aastal Põlva vallas hajaasustuse programmist toetust saavate taotlejate ja projektide andmed on avaldatud siin.

Täpsemat teavet projektide elluviimiseks vajalike tegevuste kohta annab majandusspetsialist Aigi Jänes, telefon 5305 0775, e-post aigi.janes@polva.ee.

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee