Uudised

Konkurss lastekaitsespetsialisti ametikohale

28.07.2017

Põlva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks.

Tööülesanded: 

  - laste ja lastega perede hoolekande ning lastekaitsetöö korraldamine
  - abivajajate nõustamine
  - juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, probleemide lahendamisse võrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine
  - lastekaitsealane ennetustöö 

  - valdkonna arengukava koostamine ning täiendamine

Nõudmised kandidaadile:
  - sotsiaaltööalane kõrgharidus
  - valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus
  - väga hea arvuti kasutamise oskus
  - väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus
  - väga hea koostööoskus, pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime
  - eetilisus, tolerantsus ja usaldusväärsus
  - algatusvõime ja loovus
  - B-kategooria juhilubade olemasolu

 

Kasuks tuleb:
- töökogemus sotsiaaltöö, eelistatult lastekaitse valdkonnas

- sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistri (STAR) kasutamisoskus

- võõrkeelte valdamine

- sotsiaaltöö kutsekvalifikatsioon spetsialiseerumisega lastekaitsele

- eelnev töökogemus avalikus teenistuses

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Ametikoht kuulub täitmisele määratud ajaks kuni asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni.

 

Kandideerimisdokumentide laekumise tähtaeg: 18.08.2017
Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 18.08.2017 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

 

www.avalikteenistus.ee

 

Lisainfo:

799 9470

Janika Usin

abivallavanem

janika.usin@polva.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee