Uudised

Põlva valla üldplaneeringu avalik arutelu

31.08.2017

Põlva valla üldplaneeringu ja planeeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik arutelu toimub reedel, 8.09.2017 kell 17.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis (Kesk tn 15, Põlva linn).

Põlva valla üldplaneering 2029+ ning KSH algatati Põlva Vallavolikogu poolt 05.05.2014 otsusega. Üldplaneering võeti vastu ja suunati avalikustamisele Põlva Vallavolikogu 29.06.2017 otsusega. 

 

Üldplaneeringu ja KSH aruande kohta sai esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi  avaliku väljapaneku ajal 24.07.2017 – 21.08.2017.

Avalikul arutelul tutvustatakse avaliku väljapaneku käigus esitatud seisukohti ja küsimusi.

 

Info:

Priit Paalo

Põlva Vallavalitsus

arhitekt

priit.paalo@polva.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee