Uudised

Jäätmeveost

11.09.2017

Põlva Vallavalitsus palub vallakodanikel teada anda probleemidest prügiveoga.

Viimase poole aasta jooksul on olnud Põlva valla haldusterritooriumil järjest enam probleeme jäätmeveo teenusega. Kuna kõik esile kerkinud juhtumid ei jõua vallavalitsusse, siis Põlva Vallavalitsus palub teada anda situatsioonidest, mil jäätmekonteiner on jäänud tühjendamata. Palun märkige teates ära põhjus (läbimatud teeolud, ees olevad oksad või midagi muud).

 

Teade ja tõendusmaterjal (fotod, kirjavahetus Eesti Keskkonnateenused AS-iga) saatke aadressile info@polva.ee või reelika.raig@polva.ee  1. oktoobriks 2017.

Kogutav teave annab võimaluse kaardistada probleemsed kohad ja informeerib vallavalitsust erinevatest juhtumistest. Saadud materjali põhjal on võimalik teha järeldusi ning leida lahendused koos teenust pakkuva ettevõttega. 

 

Info:

Reelika Raig

Põlva Vallavalitsus

Keskkonnaspetsialist

799 9486

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee