Uudised

Põlva valla üldplaneeringu ja planeeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamise tulemused

20.09.2017

Põlva Vallavalitsus teatab Põlva valla üldplaneeringu ja planeeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamise tulemustest.

Avaliku väljapaneku jooksul laekus Põlva Vallavalitsusele 13 kirjalikku pöördumist, millest 2 sisaldasid vastuväiteid. Ettepanekud olid peamiselt tehtud planeeringulahenduse täpsustamiseks (nt sooviti täpsustada varasemat seisukohta; sooviti täpsustada üldplaneeringuga kavandatavaid ehitustingimusi) või täiendamiseks (nt tehti ettepanekuid reserveeritud ruumikasutuse osas). Vastuväited olid esitatud reserveeritud ruumikasutuse kohta – sooviti kaevandamist lubava tootmisala lisamist Himmaste küla territooriumile. Kirjalikes pöördumistes esines ka 7 selgitustaotlust. KSH aruandele sisulisi ettepanekuid ei tehtud.

 

Kõikidele kirjalikele pöördumistele esitab Põlva Vallavalitsus arutelu järgselt täiendatud seisukohad. Avalikustamise tulemusena arvesse võetud ettepanekud ei muuda vastuvõetud Põlva valla üldplaneeringu põhilahendust.

 

Esitatud ettepanekute ja vastuväidetega ning avalikustamise tulemustega saab tutvuda Põlva valla veebilehel http://www.polva.ee/algatatud-yldplaneering või tööaegadel Põlva valla ehitus- ja planeerimisosakonnas (Võru tn 1, Põlva linn). 

 

Info: 

Tiivi Parts

Põlva Vallavalitsus

ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja

799 9485

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee