Uudised

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

31.10.2017

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 25.10.2017 korraldusega nr 2-3/542 vastu ning suunas avalikule väljapanekule Eoste külas asuva Pääliku katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeringu koostas Marksi Maja OÜ, töö nr DP-002-16.

Planeeringuala suurus on kokku ca 14,4 ha ning hõlmab mitmeid katastriüksuseid Eosta külas. Detailplaneeringu eesmärk on uute ehitusalade ja ehituslike tingimuste määramine selliselt, et planeeringualale saaks püstitada ühe eluhoone ja kõrvalhooned; tiikide paiknemise täpsustamine, sealhulgas uute tiikide rajamine; juurdepääsutee kavandamine; uute katastriüksuste piiride seadmine; vajalike tehnovõrkudega varustatuse tagamine. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.11.2017 – 03.12.2017.a. Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda vallavalitsuse hoones, aadressil Võru tn 1 Põlva (II korrus).

Digitaalselt on detailplaneering leitav aadressil: http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/84

 

Detailplaneeringu kohta on võimalus Põlva Vallavalitsusele kirjalikult esitada arvamusi aadressil Kesk tn 15 Põlva või e-posti teel info@polva.ee  hiljemalt 03.12.2017.a

 

Info:

Priit Paalo

Põlva Vallavalitsus

arhitekt

799 9491; 5347 1669

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee