Uudised

Põlva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridus- ja kultuuriosakonna spetsialistide ametikohtadele

04.12.2017

TÄIENDATUD 05.12.2017 

Põlva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridus- ja kultuuriosakonna spetsialistide - haridusspetsialisti, noorsootööspetsialisti ning spordi- ja tervisedendusspetsialisti  ametikohtadele.

Haridusspetsialisti peamised tööülesanded:

Põlva valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ning huvikoolide tegevuse koordineerimine ning nende nõustamine hariduskorralduslikes küsimustes; koolieelsete lasteasutuste kohtade taotluste menetlemine; Põlva valla haridusasutustes teenistusliku järelevalve teostamine; haridusalaste õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamine ning haridusalaste lepingute ettevalmistamine; ülevallaliste haridusürituste koordineerimine ja vajadusel korraldamine; valla haridustöötajate tunnustamise korraldamine; haridusasutuste õiguspärase tegevuse kontrollimine.

 

Noorsootööspetsialisti peamised tööülesanded:

Põlva valla noorte huvitegevuse ja noorsootöö sisulise tegevuse planeerimine ning koordineerimine koostöös hallatavate asutuste, mittetulundusühingute, organisatsioonide, asutuste, teiste kohalike omavalitsuste ja riigiasutustega; valdkonna strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel ning töörühmade ja koostöögruppide töös osalemine; kohalike ja rahvusvaheliste projektide algatamine; valla noortekeskuste koostöö juhtimine; noorte töömaleva korraldamine; ülevallaliste noorteürituste koordineerimine ja vajadusel korraldamine; noortekeskuste õiguspärase tegevuse kontrollimine.

 

Spordi- ja tervisedendusspetsialisti peamised tööülesanded:

Põlva vallas tervist edendava tegevuse koordineerimine; tervist edendavate ürituste ettevalmistamine, läbiviimine ning aruandluse ja kontrolli teostamine; valla terviseprofiili koostamine ja rakendamine; valla sporditöö koordineerimine ja planeerimine; arengustrateegiate koostamine ning täitmise jälgimine, valdkondlike tegevuste analüüs ja aruandlus; tegelemine spordiprojektidega; kalenderplaanide pidamine; koostöö korraldamine spordiklubidega; Eesti spordiregistris vajalike toimingute teostamine; projektide algatamine ning läbiviimine valdkonnas.

 

Nõudmised kandidaadile:

- valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus

- väga hea arvuti kasutamise oskus

- väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus

- B-kategooria juhilubade olemasolu

 

Edukas kandidaat on:

- vastutustundlik, korrektne ja täpne

- väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega

- valdkonna töökogemusega

- loov ja initsiatiivikas

- kõrgharidusega ametikoha valdkonnas

- valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

- avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks

- elulookirjeldus

- haridust tõendavate dokumentide koopia

- essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma saavutusi ametikoha valdkonnas

 

Dokumendid palume saata hiljemalt 19.12.2017 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee.

 

Tööle asumise aeg 1. jaanuar 2018

 

Täiendav info:

Aigi Tiks

Põlva Vallavalitsus

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

aigi.tiks@polva.ee

799 9490

 

Janika Usin

Põlva Vallavalitsus

abivallavanem

janika.usin@polva.ee

799 9479

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee