2007.a eelarve vastuvõtmine

Põlva linna 2007.aasta eelarve vastuvõtmine

Põlva Linnavolikogu 10.01.2007. a. määrus nr. 1

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõike 1 alusel .

 

§ 1. Võtta vastu Põlva linna 2007.aasta eelarve kogumahus üheksakümmend kaheksa miljonit nelisada nelikümmend seitse tuhat (98 447 000.-) krooni vastavalt lisadele 1 ja 2.

 

§ 2. Määrust rakendatakse 2007.aasta 1.jaanuarist.

 

Anne Nook
Volikogu esimees

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee