Veemajandus

Põlva vallas osutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust aktsiaselts PÕLVA VESI.

 

Aktsiaselts PÕLVA VESI põhitegevuseks on:

  • klientide varustamine joogiveega
  • klientide reovee ärajuhtimine ja puhastamine
  • sademe-, pinna- ja drenaaživee ärajuhtimine ja puhastamine
  • veevarustuse ja kanalisatsiooni tehniliste tingimuste väljatöötamine ja väljastamine
  • veevarustuse ja kanalisatsioonialased konsultatsioonid

 

AS Põlva Vesi

Toominga 2a, 63304 Põlva

tel +372 799 6813

e-post info@polvavesi.ee

www.polvavesi.ee

Registrikood 10151183

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad

 

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Viimati muudetud: 26.01.2017 09:12, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee