Põlvamaa Õppenõustamine

ÕPPENÕUSTAMINE

 

1. septembril 2014 moodustas Innove üle kogu Eesti maakonna nõustamiskomisjonid ning lisaks üleriigilise nõustamiskomisjoni.

Põlvamaa nõustamiskomisjon asub

Põlvamaa Rajaleidja keskuses, 

Põlva Metsa 1

Kontaktid:

E-post: polvamaa@rajaleidja.ee           

www.rajaleidja.ee/polvamaa

telefonid 5886 0709, 522 1650

Monika Adamson, nõustamiskomisjoni esimees

 

Taotluse esitamine komisjonile >> info taotluse esitamise kohta leiate SIIT

Oma maakonna Rajaleidja keskusele saad saata küsimuse ka Rajaleidja.ee kaudu

 

Nõustamiskomisjoni ülesanne on soovituste andmine:

  • sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks;
  • koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks;
  • alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks.

Nõustamiskomisjonis on vähemalt viis liiget, sh eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaaltöötaja ja maa- või linnavalitsuse esindaja. Vajaduse korral võib nõustamiskomisjon kaasata oma töösse ka muid eksperte.

 

Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning komisjoni töökorrast.

 

Viimati muudetud: 13.04.2017 13:06, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee