Euroopa Sotsiaalfondi projekt

Uued võimalused Euroopa Sotsiaalfondist

Põlva Avatud Noortekeskus on üks 40-st noortekeskusest, mis valiti välja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt, et viia ellu programmi ,,Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames esitatud pakkumuse Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste tegevusi teisel tegevusperioodil 2011/2012. Kokku sai noortekeskus toetust tegevuste elluviimiseks 4780 eurot.

Põlva Avatud Noortekeskuses on võimalus:
- 16 noorel osaleda avatud tehnika ringis (september 2011- mai 2012, kokku 144 tundi)
- osaleda 19-l erineval tööelu tutvustamise üritusel (september 2011- august 2012)
- aktiviseerida noorte omaalgatuslike projektide elluviimist (september 2011 august 2012)

Täpsem informatsioon peatselt Põlva linna kodulehel www.polva.ee/noored, Põlva Avatud Noortekeskuse facebookis või septembrikuu Põlva Linna Teatajas.

Tundub põnev aasta, jälgi reklaami!

Lisainfo:
Janika Usin
kultuuri ja spordi peaspetsialist
799 9479, janika@polvalv.ee

  • Tööelu tutvustavad üritused
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee