Põlva linna koolivõrgu korraldamine 2012-2013

 

Põlva koolivõrgu korraldamine

Põlva Linnavalitsuse ülesanne on tagada võimalikult kvaliteetne haridusteenus nii oma linna kodanikele kui Põlva maakonna inimestele, kes soovivad õppida linna koolis. Selleks peame koostööd tegema nii teiste omavalitsuste kui riigiga, et leida parim lahendus nii hariduse kvaliteedi kui ökonoomika seisukohalt.

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rakendussätete (§ 81 lg 1) kohaselt võivad põhikool ja gümnaasium tegutseda ühe asutusena kuni 2011/2012 õppeaastani. Seejärel nähakse ette üleminekuperiood, mille kestel valdadel ja linnadel on võimalik kavandada ja ellu viia vajalikud muudatused koolivõrgus, mille eesmärgiks peab olema kõikidele õpilastele võrdsete tingimuste loomine, mis on riikliku hariduspoliitika prioriteet.

 

Koolide ümberkorraldamine Põlva linnas on vajalik, sest

 

  • Olukorras, kus kõrvuti tegutsevad koolid, milles ühes on 1.-12. klass (PÜG) ja teises vaid 1.-9. klass, ei ole põhikooli lõpetajad (alates 2014. a) võrdses seisus, vaid eelisolukorras on 1.-12. klassiga gümnaasiumide õpilased
  • Lähiaastail väheneb laste arv oluliselt
  • Põhikool ja gümnaasium on erinevad ja iseseisvad õppetasemed, mis on erinevad eesmärgid, sisu ja nõuded, oma õppemeetodid ja -keskkond
  • Põhihariduse kvaliteet Eestis regiooniti oluliselt ei erine (PISA), on ühtlaselt hea; gümnaasiumihariduse tase on aga riigieksamite andmeil väga kõikuv. Me soovime Põlvasse nii kvaliteetset põhi- kui ka kvaliteetset gümnaasiumiharidust
  • Gümnaasiumide kvaliteeti on tegelikult võimalik tagada vaid teatud õpilaste arvu juures. Meie eesmärgiks on tuntud ja tunnustatud maakonnagümnaasium 300 õpilasega, mille õppuriteks motiveeritud noored ja õpetajateks 2015. aastal Põlvamaa parimad õpetajad.

 

Koolide ümberkorraldamine toimub vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi seadusele ning munitsipaalkoole korraldab ja kujundab ümber valla- või linnavolikogu otsuse alusel valla- või linnavalitsus (PGS, lg 2).

Õppeasutuse ümberkorraldamisel ja -kujundamisel tuleb PGS järgi lähtuda põhimõttest, et selle tulemusena muutuks tulemuslikumaks nii õppeasutuse juhtimine kui õppe- ja kasvatustegevus. Otsuse tagajärjel ei tohi halveneda laste/õpilaste õpi- ja kasvukeskkond.

.

Võimalikud variandid ja nende analüüs

Põlva linna hariduskorraldus

Linnapea ettekanne volikogus

.

Ilmunud artiklid:

Kas Põlvasse võiks tulla akadeemiline linnak ehk kuidas korrastada koolivõrku?

Ajaleht Koit, 27. september 2012

Raha betooni või inimestele? Ajaleht Koit, 27. september 2012

Põlva koolivõrgustik tulevikus? Ajaleht Koit, 27. september 2012

Edu võti on koolis. Ajaleht Koit, 27. oktoober 2012

Minu nägemus Põlva linna koolivõrgust. Ajaleht Koit, 3. november 2012

Ministri arvates võiks Räpina ÜG olla Põlva riigigümnaasiumi filiaal. Ajaleht Koit, 6.november 2012

Meie koolikorraldus on ajast ja arust? Koit, 8. november 2012

Hariduskomisjon kaldub algse mudeli poole. Ajaleht Koit, 20. november 2012

Päästke Põlva linna haridusruum. Ajaleht Koit, 1. detsember 2012

• Aga tegelikult pole midagi veel otsustatud! Lõunaleht, 6. detsember 2012

Riigigümnaasium kultuurikeskusesse. Ajaleht Koit, 15. detsember 2012

Kooliküsimusest emotsioonideta. Ajaleht Koit, 15. detsember 2012

Põlva sõlmis koolileppe koos Valga, Jõhvi, Tartu, Pärnu ja Võruga. Ajaleht Koit, 22. jaanuar 2013

Põlva haridusmaastik ikka ennast otsimas. Ajaleht Koit, 21. veebruar 2013

Maavanemad eksitavad lugejaid. Ajaleht Koit, 28. veebruar 2013

Gümnaasiumiotsus võib veel muutuda. Ajaleht Koit, 5. märts 2013

Linnavolikogu muutis tulevase riigigümnaasiumi asukohta. Ajaleht Koit, 9. märts 2013

Keskkooli uksed veel ei sulgu. Lõunaleht, 14. märts 2013

18. detsembril allkirjastas Põlva linnapea Georg Pelisaar ühise kavatsuste protokolli Haridus- Ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi loomiseks Põlvasse Aktuaalne Kaamera, 18.01.2013

Põlva linnavolikogu otsustas riigigümnaasiumi hoone asukohta muuta. Igor Taro, ERR, 07.03.2013

• Haridusest ja selle korraldamisest räägib ETV saates Kahekõne haridusministri nõunik Epp Rebane

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee