Valimiskomisjoni otsused ja protokollid

2017

29.06.2017 otsus nr 11-7/17-1 Valimiskomisjoni esimehe valimine

29.06.2017 otsus nr 11-7/17-2 Valimiskomisjoni aseesimehe valimine

08.08.2017 otsus nr 11-7/17-3 Valimiskomisjoni tööaja määramine

28.08.2017 otsus nr 11-7/17-4  Tuleviku Põlvamaa Valimisliidu registreerimine

28.08.2017 otsus nr 11-7/17-5 Valimisliidu Põlva Areng registreerimine

08.09.2017 otsus nr 11-7/17-6 Kandidaatide registreerimata jätmine

08.09.2017 otsus nr 11-7/17-7 Kandidaatide registreerimine

21.09.2017 otsus nr 11-7/17-8 Põlva valla jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine

21.09.2017 otsus nr 11-7/17-9 Kandidaadi registreerimise otsuse tühistamine

20.10.2017 otsus nr 11-7/17-10 Põlva Vallavolikogu liikmete registreerimine

20.10.2017 otsus nr 11-7/17-11 Põlva Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine

20.10.2017 otsus nr 11-7/17-12 Põlva Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine

20.10.2017 otsus nr 11-7/17-13 Põlva Vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi kokkukutsumine

25.10.2017 otsus nr 11-7/17-14 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine

27.10.2017 otsus nr 11-7/17-15 Põlva Vallavolikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine

10.11.2017 otsus nr 11-7/17-16 Volikogu liikmete volituste peatamine ja asendusliikmete määramine

Põlva valla valimiskomisjoni protokollid

2016

15.03.2016 otsus nr 11-7/16-1 Volikogu liikme volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine

Põlva valla valimiskomisjoni protokollid

2015

14.12.2015 otsus nr 11-7/15-1 Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine

21.12.2015 otsus nr 11-7/15-2 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine

Põlva valla valimiskomisjoni protokollid

2014

31.03.2014 otsus nr 11-7/14-1 Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

09.04.2014 otsus nr 11-7/14-2 Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

04.09.2014 otsus nr 11-7/14-3 Volikogu liikme volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine

04.09.2014 otsus nr 11-7/14-4 Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine

04.09.2014 otsus nr 11-7/14-5 Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine

Põlva valla valimiskomisjoni protokollid

2013

22.11.2013 otsus nr 11-7/15 Volikogu liikmete volituste peatumine ja asendusliikmete määramine

14.11.2013 otsus nr 11-7/14 Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

01.11.2013 otsus nr 11-7/13 Põlva Vallavolikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine

25.10.2013 otsus nr 11-7/12 Valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni liikmete töö tasustamine ja kulude hüvitamine

25.10.2013 otsus nr 11-7/11 Põlva Vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi kokkukutsumine

25.10.2013 otsus nr 11-7/10 Volikogu liikmete volituste peatumine ja asendusliikmete määramine

25.10.2013 otsus nr 11-7/9 Põlva Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine

25.10.2013 otsus nr 11-7/8 Põlva Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine

25.10.2013 otsus nr 11-7/7 Põlva Vallavolikogu liikmete registreerimine

18.09.2013 otsus nr 11-7/6 Kandidaadi registreerimise otsuse tühistamine

13.09.2013 otsus nr 11-7/5 Kandidaatide registreerimine

23.08.2013 otsus nr 11-7/4 Valimisliidu registreerimine

22.08.2013 otsus nr 11-7/3 Valimiskomisjoni tööaja määramine

22.08.2013 otsus nr 11-7/2 Valimiskomisjoni aseesimehe valimine

22.08.2013 otsus nr 11-7/1 Valimiskomisjoni esimehe valimine

16.04.2013 otsus nr 11-7/18 Põlva Vallavolikogu esimehe valimine

12.04.2013 otsus nr 11-7/17 Asendusliikmete määramine

12.04.2013 otsus nr 11-7/16 Volikogu liikmete volituste lõppemine

Põlva valla valimiskomisjoni protokollid

2009-2012 Põlva Valla Valimiskomisjon

31.08.2012 otsus nr 15 Volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine 

21.08.2012 otsus nr 14 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine

06.02.2012 otsus nr 13 Volikogu liikme volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõppemine

11.11.2009 otsus nr 12 Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

04.11.2009 otsus nr 11 Asendusliikme määramine

02.11.2009 otsus nr 10 Põlva Vallavolikogu esimehe valimine

23.10.2009 otsus nr 8 Lisamandaatide registreerimine

26.10.2009 otsus nr 7 Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine

26.10.2009 otsus nr 6 Põlva Vallavolikogu liikmete registreerimine

11.09.2009 otsus nr 5 Kandidaatide registreerimine

02.09.2009 otsus nr 4 Valimisliitude registreerimine

31.08.2009 otsus nr 3 Valimisliidu registreerimine

14.08.2009 otsus nr 2 Valimiskomisjoni tööaja määramine

14.08.2009 otsus nr 1 Valimiskomisjoni aseesimehe valimine

2009-2012 Põlva Linna Valimiskomisjon

01.04.2011 otsus nr 17 Asendusliikme määramine

10.05.2010 otsus nr 16 Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

10.11.2009 otsus nr 15 Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

02.11.2009 otsus nr 14 Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

23.10.2009 otsus nr 11 Asendusliikmete määramine

23.10.2009 otsus nr 10 Lisamandaatide registreerimine

23.10.2009 otsus nr 9 Põlva Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine

23.10.2009 otsus nr 8 Põlva Linnavolikogu liikmete registreerimine ja nende volituste algamine

08.04.2009 otsus nr 7 Valmisjaoskonna moodustamine

26.06.2009 otsus nr 6 Põlva linna valimiskomisjoni moodustamine

12.09.2009 otsus nr 5 Kandidaatide registreerimine

03.09.2009 otsus nr 4 Valimisliidu registreerimine 

11.08.2009 otsus nr 3 Asendusliikme määramine

11.08.2009 otsus nr 2 Põlva linna valimiskomisjoni tööaja määramine

11.08.2009 otsus nr 1 Põlva linna valimiskomisjoni aseesimehe valimine

 

Põlva Vallavolikogu liikmete kaebus Põlva Maakonna valimiskomisjoni 04.04.2013 otsusele 1-3/2013/15

Põlva Maakonna valimiskomisjoni 04.04.2013 otsus nr 1-3/2013/15

Põlva Maakonna valimiskomisjoni 04.04.2013 otsus nr 1-3/2013/14

Kaebus Põlva Maakonna valimiskomisjoni otsusele nr 1-3/2013/14

 

Vabariigi Valimiskomisjoni 11.04.2013 otsus nr 13 

Vabariigi Valimiskomisjoni 11.04.2013 otsus nr 14

Kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 11.04.2013 otsusele nr 14

Riigikohtu Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 25.04.2013 otsus kohtuasjas nr 3-4-1-13-13

 

Kaebus Põlva valla valimiskomisjoni 12.04.2013 otsusele nr 17

Põlva Maakonna valimiskomisjoni 16.04.2013 otsus nr 1-3/2013/18

Kaebus Põlva Maakonna valimiskomisjoni 16.04.2013 otsusele nr 1-3/2013/18

Vabariigi Valimiskomisjoni 19.04.2013 otsus nr 15

Kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 19.04.2013 otsusele nr 15

Viimati muudetud: 13.11.2017 11:38, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee