Palgaandmed

Põlva Vallavalitsuse palgajuhend

Palgajuhend on palga määramise ja maksmise kord. Selles nähakse ette ametikohale vastav põhipalk või põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

 

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 

Põlva Vallavalitsuse ametnike palgad seisuga 01.04.2014

Põlva Vallavalitsuse ametnike palgad seisuga 01.04.2013

Põlva Linnavalitsuse ametnike palgad seisuga 01.04.2013

Põlva Vallavalitsuse ametnike palgaandmed 2013. aasta kohta

Põlva Linnavalitsuse ametnike palgaandmed 2013. aasta kohta

Põlva Vallavalitsuse ja Põlva Vallavolikogu ametiisikute palgaandmed 2011. aasta kohta

Põlva Linnavalitsuse ja Põlva Linnavolikogu ametiisikute palgaandmed 2011. aasta kohta

 

Viimati muudetud: 31.03.2017 13:44, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee