Kohalik võim

Põlva linna ja Põlva valla ühinemise teel moodustus 26. oktoobril 2013 uus omavalitsusüksus - Põlva vald.

 

 

Põlva valla omavalitsusorganiteks on vallavolikogu kui esinduskogu ja vallavalitsus kui volikogu poolt moodustatud täitevorgan. Põlva vallavolikogu valimised toimusid 20. oktoobril 2013. Volikogu on 23-liikmeline ja valitakse neljaks aastaks. Põlva vallavalitsus koosneb viiest liikmest.

 

Volikogu valis endi seast volikogu esimehe, kes korraldab volikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab volikogu istungeid ning korraldab nende ettevalmistamist. Volikogu esimees esindab Põlva valda ja selle volikogu vastavalt seadusele, valla põhimäärusele ning volikogu poolt antud pädevusega.

 

Põlva valla volikogu esimees on alates 1. novembrist 2013 Kuldar Leis ja aseesimees on Anne Nook.

 

11. novembril 2013 valis volikogu vallavanemaks Georg Pelisaare.

 

Põlva valla põhimäärus

 


 

Viimati muudetud: 19.04.2017 21:52, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee