Valdkonna õigusaktid

• Põlva Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 1-2/7    Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

• Põlva Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 1-2/8    Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord

• Põlva Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 1-2/9    Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

• Põlva Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 1-2/10  Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

• Põlva Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 1-2/11  Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

• Põlva Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 1-2/12  Puudega lapse hoolduse korraldamise kord

• Põlva Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 1-2/14  Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord

• Põlva Vallavolikogu 13.04.2016 määrus nr 1-2/19  Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord

• Põlva Vallavolikogu 13.04.2016 määrus nr 1-2/20  Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

• Põlva Vallavolikogu 11.05.2016 määrus nr 1-2/23  Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise kord

• Põlva Vallavolikogu 11.05.2016 määrus nr 1-2/24  Võlanõustamisteenuse osutamise kord

• Põlva Vallavolikogu 12.10.2016 määrus nr 1-2/30  Sõidusoodustus maakonna bussiliinil nr 20

• Põlva Vallavolikogu 14.09.2016 määrus nr 1-2/29  Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidusoodustuse andmise kord

• Põlva Vallavolikogu 12.04.2017 määrus nr 1-2/8    Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord

 

 

 

Viimati muudetud: 28.04.2017 14:34, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee