2014

2014. aasta taotlusvooru tulemused

Rahuldatud taotlused 2014.a taotlusvoorus

 

Põlva Maavalitsus kuulutas 20.06.2014 välja programmi taotlusvooru. Hajaasustuse programmi taotlusi saab esitada 4. augustist 2014 kuni 6. oktoobrini 2014.

 

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele. Et taotlus vastaks nõuetele, soovitame enne selle esitamist konsulteerida programmi kontaktisik Aigi Jänesega (tel 799 9478, mob 5305 0775, e-post aigi.janes@polva.ee).

 

Programmdokument ja taotlusvormid

Juhendmaterjal

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Toetus koosneb riigi ja kohalike omavalitsuste vahenditest. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest.

 

Taotlejaks saavad olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse
  • taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist (või sünnist, kui see on hilisem) kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Töid on lubatud alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud regionaalministri käskkirjaga 18.03.2014 nr 1-4/57 "Hajaasustuse programm".

 

Põlva Vallavalitsuse hajaasustusprogrammi taotluste hindamiskomisjon:

Aivar Tigason

Mari-Riina Terna

Aigi Janes

Kaia Sillaste

Tanel Kapp

 

Programmi kontaktisik Põlva Vallavalitsuses

majandusspetsialist Aigi Jänes

tel 799 9478

mob 5305 0775

e-post aigi.janes@polva.ee

 

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.

Viimati muudetud: 30.03.2015 11:46, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee