Volikogu istung 05.05.2014

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu üheteistkümnes istung toimub esmaspäeval, 5. mail 2014 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

 

1. Põlva linna ja Põlva valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine. Ettekandja Eneken Padar

 

2. Järve tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamisest keeldumine. Ettekandja Eneken Padar

 

3. Põlva valla ehitusmäärus, I lugemine. Ettekandja Eneken Padar

 

4. Põlva valla arengudokumentide menetlemise kord I lugemine. Ettekandja Mari-Riina Terna

 

5. Euroopa Parlamendi valimiskomisjonide moodustamine. Ettekandja Eliko Saks

 

6. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse ning koolieelse lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Põlva Vallavalitsusele, I lugemine. Ettekandja Janika Usin

 

7. Elamutele toetuse määramise kord, I lugemine. Ettekandja Märt Eskor

 

8. Põlva valla finantsjuhtimise kord II lugemine ja kinnitamine. Ettekandja Märt Eskor

 

9. Nõusoleku andmine laenu võtmiseks ja riigihanke väljakuulutamiseks. Ettekandja Märt Eskor

 

10. Nõusoleku andmine ametiauto soetamiseks ja riigihanke väljakuulutamiseks. Ettekandja Märt Eskor

 

11. Jooksvad küsimused

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee