Vallavalitsuse määrused ja korraldused

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele avaldatakse valitsuse määrused Riigi Teatajas.

Vallavalitsuse määrused ja istungite protokollid avalikustatakse ning need on kättesaadavad kõigile dokumendihaldussüsteemis Delta. Vallavalitsuse korraldused avalikustatakse ning need on kättesaadavad kõigile dokumendihaldussüsteemis Delta, välja arvatud korraldused, mis sisaldavad piiratud juurdepääsuga teavet ning millele on kehtestatud juurdepääsupiirang.

2017

Põlva Vallavalitsuse määrused

Põlva Vallavalitsuse korraldused

2016

Põlva Vallavalitsuse määrused

Põlva Vallavalitsuse korraldused

2015

Põlva Vallavalitsuse määrused

Põlva Vallavalitsuse korraldused

2014

Põlva Vallavalitsuse määrused

Põlva Vallavalitsuse korraldused

2013

Põlva Vallavalitsuse määrused

Põlva Vallavalitsuse korraldused

2012

Põlva Vallavalitsuse määrused

Põlva Vallavalitsuse korraldused

2010-2011

Põlva Vallavalitsuse määrused

Põlva Vallavalitsuse korraldused

2006-2009

Põlva Vallavalitsuse määrused

Põlva Vallavalitsuse korraldused

2004-2013

Põlva Linnavalitsuse määrused ja korraldused

Viimati muudetud: 01.03.2017 13:32, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee