Volikogu istung 08.10.2014

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu viieteistkümnes istung toimub kolmapäeval, 8. oktoobril 2014 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

 

Istungi päevakord:

 

1. Taksoteenuse korraldamise kord (ME72)

ettekandja Eliko Saks

 

2. Põlva valla üldplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine (OE74)

ettekandja Tiivi Parts

 

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE75)

ettekandja Tiivi Parts

 

4. Põlva valla arengukava aastateks 2014–2029 (ME66), II lugemine

ettekandja Mari-Riina Terna

 

5. Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2015–2018 (ME58)

ettekandja Märt Eskor

 

6. Esindaja nimetamine Põlva Ühisgümnaasiumi hoolekogusse (OE77)

ettekandja Janika Usin

 

7. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke välja kuulutamiseks (OE76)

ettekandja Janika Usin

 

8. Põlva Vallavolikogu 11. juuni 2014. a otsuse nr 1-3/28 "Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke välja kuulutamiseks" muutmine (OE78)

ettekandja Martti Rõigas

 

 

9. Jooksvad küsimused

Viimati muudetud: 03.10.2014 15:41, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee