2012

TIIU KIUDORV

 

TIIU KIUDORV on teinud suure töö noorte haridustee jätkamisel ja traditsioonide alleshoimisel, mille läbi on suurenenud põlvkondade vaheline sidusus.

Talle on omistatud teenelise õpetaja nimetus (1973), vanemõpetaja (1978), Johannes Käisi nim. preemia (1989), Jakob Hurda rahvuskultuuri auhind (1997) ja Põlvamaa Elutöö preemia (2005).


Tiiu Kiudorv töötas Põlva Ühisgümnaasiumis (varem Keskkool) matemaatikaõpetajana 1965 - 2011. Aastatel 1978-1990 täitis ta ka direktori asetäitja kohustusi õppe- ja kasvatustöö alal.Ta on õpilaste poolt hinnatud ning lugupeetud matemaatikaõpetaja, kes oli täpne ja nõudlik, kuid samas mõistev ja uuendustealdis. Oskas luua tervendavat mikrokliimat ja näha õpetajate saavutusi.


Tiiu oli kauaaegne maakonna matemaatikasektsiooni juhataja. Tiiu on andnud välja matemaatikaalaseid artikleid ja käinud pedagoogilistel lugemistel lektorina esinemas väljaspool Eestit. Ta on andnud näitlikke tunde vabariigi- ja maakonna õpetajatele ning TÜ üliõpilastele. Peaorganisaatorina oli ta üleriigiliste matemaatikapäevade toojaks Põlvasse (1991).

Töötades endises Põlva rajooni haridusosakonnas metoodikuna, juhtis ta rajooni metoodikasektsiooni. Kolleegid ja noored pedagoogid on temalt saanud head nõu ja tuge õpetajatöös. Ta oli meisterlik aine edasiandja ja noorte pedagoogide juhendaja.

Tiiu Kiudorv tegeleb tantsurühmadega 1954. aastast. Ta oli Põlva Keskkooli (praegu PÜG) laulu- ja tantsupidude initsiaator ja traditsioonide kandja. Esimene kooli laulu- ja tansupidu toimus 1966.a Keldrikaelas. Jätkus ülekooliliste pidude läbiviimine väsimatu T. Kiudorvi eestvedamisel. Näiteks 1988. a. kevadel toimunud X Põlva Keskkooli peol osales ligi 700 õpilast ja õpetajat. See oli viimane pidu kooli staadionil, mis toimus sõprusfestivali raames. Need peod olid kogu Põlvale suursündmuseks.


Ta on olnud maakonna tantsurühmade kuraator vabariiklike üld- ja koolinoorte tantsupidudel.
Aastast 1980 tegeleb Tiiu lisaks lasterühmadele ka täiskasvanud tantsijatega. 1992. aastast on ta rahvatantsurühma Põlva Memmed juhendaja, kes tänavu kevadel tähistasid 20. tegevusaastat. Samast ajast on Tiiu võtnud ka oma südameasjaks maakonna memmede tantsurühmade- ja koolirühmade juhendajate koolituse korraldamise. Kultuurikeskuse memmede rühma eestvõttel on tutvustatud maakonnas paikkonna rahvarõivaid ja nende kandmist loeng- kontsertidega. Rühmal on neljad rahvarõivad, mis on ise valmistatud Heli Raidla ja Tiiu Kiudorvi juhendamisel.


Osaletud on käsitööpäevade ja rahvakalendri tähtpäevade tutvustamisel. Põlva memmed on tutvustanud Põlvamaad ka väljaspool vabariiki (Lätis, Saksamaal, Soomes). Festivalil Baltica 2010 aga omistati rühmale I kategooria folkloorirühmade hulgas.

Tiiu on paljude traditsioonide algatajaks. Nii kasvas tema algatusel Põlva –Võru – Valga pensionäride peost (1993) Lõuna-Eesti memme-taadi pidu. Pidude repertuaari valik toimub Tiiu valvsa pilgu all. Tema lavastatud on memmede rühma repertuaar ja samuti ühistantsud. Tiiu on maakonna tantsupidude tulihingeline vedaja, kes pidude eel käib tantsurühmade proovides ühtlustmaks repertuaari, et tulemus vaatajateni jõuaks heal tasemel. Samal aastal said alguse heategevuskontserdid hooldekodudes, vanadekodudes.
Tiiu eestvedamisel alguse saanud maakonna folklooripäevade festival jätkub tänaseni.

Tiiu ei ole kunagi mõõtnud tööd tundides, vaid teinud seda ikka tulemuste järgi. Seda on ta nõudnud kolleegidelt ja nüüd ka tantsijatelt.

Tiiu teeb ilusat käsitööd. Valmistab ka rahvarõivastele vöösid ning vöökirjas meeneid (järjehoidjaid), mida on viidud kingitusteks välisriikidessegi.

Tiiu on heaks emaks oma kahele tütrele ja vanaemaks neljale lapselapsele.

Viimati muudetud: 27.01.2016 10:46, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee