Volikogu istung 12.11.2014

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kuueteistkümnes istung toimub kolmapäeval, 12. novembril 2014 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

1. Põlva Vallavolikogu 12. veebruari 2014. a määruse nr 1-2/12 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

ettekandja Helen Metsma

2. Põlva Vallavolikogu 11. juuni 2014. a määruse nr 1-2/29 "Puudega lapsele hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord" muutmine; ettekandja Helen Metsma

3. Põlva Vallavolikogu 8. jaanuari 2014. a määruse nr 1-2/4 "Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" muutmine; ettekandja Helen Metsma

4. Maamaksust vabastamise kord; ettekandja Tiivi Parts

5. Maamaksumäära kehtestamine 2015. aastaks; ettekandja Tiivi Parts

6. Haljasalade munitsipaalomandisse taotlemine; ettekandja Tiivi Parts

7. Vallavara tasuta kasutusse andmine; ettekandja Tiivi Parts

8. Põlva valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamine; ettekandja Janika Usin

9. Põlva Keskraamatukogu põhimäärus; ettekandja Janika Usin

10. Põlva Vallavolikogu 12. veebruari 2014. a määruse nr 1-2/13 "Sporditoetuste andmise kord" muutmine; ettekandja Janika Usin

11. Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine; ettekandja Janika Usin

12. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke välja kuulutamiseks; ettekandja Janika Usin

13. Põlva Vallavolikogu 8. jaanuari 2014 määruse nr 1-2/6 "Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord" muutmine; ettekandja Janika Usin

14. Põlva Vallavolikogu ja Põlva Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine; ettekandja Eliko Saks

15. Põlva valla põhimäärus I lugemine; ettekandja Eliko Saks

16. Audiitori määramine; ettekandja Märt Eskor

17. Põlva valla 2014. aasta kolmas lisaeelarve; ettekandja Märt Eskor

18. Põlva Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis; ettekandja Georg Pelisaar

19. Jooksvad asjad

Viimati muudetud: 06.11.2014 16:01, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee