Külakeskused

Külakeskused

 

Külakeskused ja seltsitoad on kohaliku elanikkonna kokkukäimiseks ja ühistegevuste läbiviimiseks.

 

HIMMASTE KÜLAKESKUS  792 2336  himmaste@polvavald.ee
PERI KÜLAKESKUS 792 6343 peri@polvavald.ee
TAEVASKOJA KÜLAKESKUS 799 2042 taevaskoja@polvavald.ee
VANAKÜLA KÜLAKESKUS 792 2882 vanakyla@polvavald.ee
KIUMA RAHVAMAJA 508 3723 antiryytli@hot.ee
AARNA SELTSITUBA 5380 0579 erkiruut@hot.e
KÄHRI SELTSITUBA 503 4335

info@metsakoda.ee

 MIIASTE                SELTSITUBA          507 6549       ailipaal@gmail.com

 

 

Himmaste, Peri, Vanaküla ja Taevaskoja külakeskused tegutsevad raamatukogudega samas majas.

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 04.02.2016 10:20,
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee