Volikogu istung 14.01.2015

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kaheksateistkümnes istung toimub kolmapäeval, 14. jaanuaril 2015 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

1. Mammaste külas asuva Lutsu tee 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine; ettekandja Tiivi Parts

2. Põlva valla põhimäärus III lugemine ja kinnitamine; ettekandja Eliko Saks

3. Põlva Linnavolikogu 7. veebruari 2007. a määruse nr 4 "Põlva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri" muutmine" ; ettekandja Eliko Saks

4. Põlva valla valimiskomisjoni koosseisu muutmine; ettekandja Eliko Saks

5. Esindaja nimetamine Põlva Keskraamatukogu nõukogusse; ettekandja Janika Usin

6. Põlva Vallavolikogu 12. veebruari 2014. a määruse nr 1-2/12 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine"; ettekandja Janika Usin

7. Põlva valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine II lugemine; ettekandja Märt Eskor

Eelarve 2015;    2015. a eelarve lisad;    Abitabelid 2015;    Muudatusettepanekud II lugemiseks

8. Jooksvad küsimused

Viimati muudetud: 12.01.2015 15:45, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee