Volikogu istung 13.05.2015

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kahekümne neljas istung toimub kolmapäeval, 13. mail 2015 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

1. Põlva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri (ME27); ettekandja Eve Sokk

2. Põlva Lasteaia Lepatriinu põhimäärus (ME28); ettekandja Aivo Roonurm

3. Põlva Lasteaia Mesimumm põhimäärus (ME29); ettekandja Aivo Roonurm

4. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel (ME32); ettekandja Helen Metsma

5. Kohanime määramine (ME34) I lugemine; ettekandja Erik Valdmaa

6. Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine (OE35); ettekandja Riina Haitov

7. Pääliku katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine (OE36); ettekandja Mikk Pärdi

8. Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (ME38) I lugemine; ettekandja Tiivi Parts

9. Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri (ME41) I lugemine; ettekandja Tiivi Parts

10. Põlva valla 2015. aasta esimene lisaeelarve (ME40); ettekandja Märt Eskor

11. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks (OE 44); ettekandja Märt Eskor

12. Põlva valla arengukava aastateks 2014-2029 muutmise algatamine (OE39); ettekandja Mari-Riina Terna

13. Vee-ettevõtja määramine (OE43); ettekandja Martti Rõigas

14. Põlva Vallavolikogu 11. novembri 2013. a otsuse nr 1-3/2 ″Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine″ muutmine (OE45); ettekandja Helle Virt

15. Põlva Vallavolikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine (OE46); ettekandja Helle Virt

16. Põlva Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine (OE47); ettekandja Leander Konks

17. Jooksvad küsimused

Viimati muudetud: 08.05.2015 22:51, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee