Volikogu istung 10.06.2015

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kahekümne viies istung toimub kolmapäeval, 10. juunil 2015 algusega kell 15.00 Taevaskoja Salamaal asukohaga Taevaskoja tee 32, Taevaskoja küla, Põlva vald.

 

Istungi päevakord:

1. Kohanime määramine (ME34) II lugemine ja vastuvõtmine; ettekandja Erik Valdmaa

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE54); ettekandja Riina Haitov

3. Lutsu külas asuva Palojärve kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (OE48); ettekandja Tiivi Parts

4. Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (ME38) II lugemine ja Kinnitamine; ettekandja Tiivi Parts

5. Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri (ME41) II lugemine ja kinnitamine; ettekandja Tiivi Parts

6. Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse põhimäärus (ME37); ettekandja Janika Usin

7. Põlva Roosi Kooli põhimäärus (ME14),  ettekandja Janika Usin

8. Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine (OE49); ettekandja Eliko Saks

9. Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine (OE52); ettekandjad Mari-Riina Terna ja Märt Eskor

Lisa 1 Põlva valla arengukava aastateks 2015-2029

Lisa 2 Põlva valla eelarvestrateegia

10. Põlva valla 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (OE50); ettekandja Märt Eskor, kaasettekandja Indrek Käo

Lisa 1 Majandusaasta aruanne

Lisa 2 Audiitori aruanne

11. Jooksvad küsimused

Viimati muudetud: 08.06.2015 10:30, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee